Quiz wielkanocny z języka niemieckiego

Tradycją szkoły stały się konkursy językowe organizowane z okazji popularnych w Niemczech i innych krajach niemieckiego obszaru językowego świąt i wydarzeń. W tym roku sezon otworzyły święta wielkanocne, a uczniowie liceum mogli wykazać się znajomością obyczajów
z nimi związanych. Zespół germanistek przygotował i przeprowadził na platformie Office 365 w aplikacji Microsoft Forms quiz wielkanocny, w którym wzięło udział 35 uczennic i uczniów LO XIX.

Zwycięzcami konkursu zostali:
– w klasach pierwszych Patrycja Archimowicz 1LM
– w klasach drugich Jakub Skrobas 2LN
– w klasach trzecich Franciszek Piasecki 3OP

Gratulujemy wiedzy i zaangażowania!