Składka na Radę Rodziców

Wysokość składki na Radę Rodziców  została ustalona, w następującej wysokości: na jedno dziecko 50 zł.,  zaś dwoje dzieci to koszt 75 zł. Oczywiście składki są dobrowolne.
Pieniądze można wpłacać u Pani księgowej na 2 piętrze lub bezpośrednio przelewem  na numer konta

63 1540 1144 2114 6406 3447 0001