Stypendia

4 kwietnia 2022 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce uroczystość wręczenia przez pana ministra Przemysława Czarnka stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej najzdolniejszym uczniom z terenu województwa lubelskiego. Z rąk Pana Ministra to zaszczytne wyróżnienie odebrały również dwie uczennice naszego Liceum – Julia Grzeszczuk z kl. 3Mg i Aleksandra Głuszczyńska vel Głuszczyk z kl. 2LN. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i otrzymanego wyróżnienia.