Muzeum Literackie im.Józefa Czechowicza

Z okazji 700 – lecia miasta Lublina Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza wspólnie z oddziałem lubelskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza organizuje w 2017 roku cykl wykładów o tradycjach kulturalnych Lublina.
Chętni uczniowie klas humanistycznych XIX LO uczestniczą w tych spotkaniach. W poprzednim roku szkolnym wysłuchali wykładów z zakresu kultury dawnej – profesorów: T. Lawendy, P. Pawlaka, D. Chemperka, T. Piersiaka. Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana. Między innymi pokazano związki Jana Kochanowskiego z Lublinem, przedstawiono wpływ reformacji na klimat intelektualny Lublina, omówiono elementy wystroju ikonicznego kościoła Dominikanów. Ostatni wykład, już w tym roku szkolnym, Pani dr A. Struskiej poświęcony był roli karmelitanek lubelskich w kulturze.