O szkole

XIX Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działalność dnia 1.09.1991 roku w ramach Zespołu Szkół Pedagogicznych i Technicznych zlokalizowanego w Lublinie przy ulicy Krzywej 6. Bazą wyjściową XIX LO było likwidowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne. Od dnia 1 września 1993 roku XIX LO na mocy aktu Przekształcenia Zespołu Szkół Pedagogicznych i Technicznych weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Lublinie, mieszczącego się przy ulicy Rzeckiego 10.
W roku 1994 opuścili szkołę pierwsi absolwenci.

Społeczność szkolna (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski) w roku szkolnym 1995/96 przeprowadziła działania, których efektem jest wybór patronów XIX LO. Rada Miejska w Lublinie na sesji w dniu 16.05.1996r. zaakceptowała naszą propozycję. Od dnia 5 czerwca 1996 roku XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie nosi imię Marii i Jerzego Kuncewiczów.

Zajęcia w XIX Liceum Ogólnokształcącym odbywają się w klasach o profilach: politechnicznym, medycznym, medialnym, prawniczym, menadżerskim i psychologicznym. Współpracujemy z niemal wszystkimi wyższymi uczelniami, z wieloma z nich mamy podpisane umowy patronackie. Niemal każda klasa uczy się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, zaś jako dodatkowe języki obce uczniowie mają do wyboru język niemiecki lub rosyjski. Nasza szkoła jest szkołą jednozmianową, nauka odbywa się tu w godzinach 8.00-16.00.

Dysponuje bardzo dobrą i funkcjonalną bazą dydaktyczną: pływalnia (w klasach pierwszych w ramach wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia pływania), pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, trzy pracownie komputerowe, sala multimedialna, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (we wszystkich dostęp do Internetu), biblioteka i czytelnia. Uczniom i rodzicom pomaga psycholog szkolny. Można korzystać z usług stołówki i sklepiku szkolnego. W szkole funkcjonuje gabinet lekarski i stomatologiczny.

XIX Liceum  Ogólnokształcące to dobra szkoła dla każdego ucznia!