Prezydium Rady Rodziców ZSO nr5 w Lublinie

Pani IWONA LECHMAN – Przewodnicząca

Pani SYLWIA ŻMUDA – Zastępca Przewodniczącej

Pani KRZYSZTOF GOMBIN – Sekretarz