Prezydium Rady Rodziców ZSO nr5 w Lublinie

Pan Piotr Poniewozik – przewodniczący

Pani Marta Lech – zastępca przewodniczącego

Pani Karolina Krawczyk – Mazur – sekretarz