Prezydium Rady Rodziców ZSO nr 5 w Lublinie

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/24

PREZYDIUM:

Pan Tomasz Rejowski – przewodniczący

Pan Tomasz Filipczak – zastępca przewodniczącego

Pani Katarzyna Samberger – sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Pani Anna Łukasik – Butryńska

Pani Emilia Jodełko

Pani Anna Bełczącka