LOGI.COM

W I semestrze roku szkolnego 2017/18 uczniowie  klasy 2N XIX LO uczestniczyć  będą w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje komunikacyjne  i poszerzających wiedzę z logiki i heurystyki. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego i Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w ramach realizacji Projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”.

Program Projektu obejmuje 50 godzin, przeznaczonych na realizację pięciu modułów tematycznych:

M.I Dlaczego tak twierdzisz?

 

M. II Co to znaczy? – czyli o jasności i precyzji w komunikacji językowej.

 

M. III Jak doszedłeś do tego wniosku? – moduł aporii logicznych, heurystyk i podejmowania decyzji.

 

M.IV Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych.

 

M. V Spróbujmy się dogadać…. Czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących.

 

Szkolnym koordynatorem Projektu jest nauczycielka języka polskiego – Barbara Smutek.