Wydarzenia

LITERACKIE WALENTYNKI  W XIX LO

Walentynki czyli święto wszystkich zakochanych, tradycyjnie obchodzimy 14 lutego. Nazwa pochodzi od imienia świętego Walentego, którego wspominany tego dnia w kalendarzu liturgicznym. Jednak początków dzisiejszych walentynek szukać trzeba nie w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie. W połowie lutego ptaki gnieżdżące się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Zwiastowało to szybkie nadejście wiosny. Z tej przyczyny Rzymianie na 15 lutego wyznaczyli datę świętowania luperkaliów – festynu ku czci boga płodności Faunusa Lupercusa.

Walentynki są doskonałą okazją do sięgnięcia po książkę, w której można znaleźć teksty ukazujące różne oblicza miłości.

Dnia 12 lutego 2021 roku uczniowie z XIX LO oraz nauczyciele wzięli udział w akcji czytelniczej “Literackie walentynki”. Walentynkowe spotkanie polegało na głośnym, pięknym przeczytaniu wybranego przez uczestnika fragmentu prozy lub poezji o tematyce miłosnej. Głośne czytanie odbyło się w czytelni biblioteki szkolnej.

Swoje teksty zaprezentowały:

 • Pani wicedyrektor Joanna Jędruszczak – „Madame” Antoniego Libery
 • Pani Elżbieta Gogłoza – „Nic dwa razy” Wisławy Szymborskiej
 • Pani Małgorzata Parcheta – „Serce to samotny myślywy…”Olgi Kory Sipowicz
 • Uczennica Wanessa Górska, kl. 2 MNP – „Zakochani” Wisławy Szymborskiej
 • Uczennica Julia Grzeszczuk, kl. 2 MG – „Rywalki”, Kiery Cass
 • Uczennica Natalia Milanowska, kl. 2MNP – wiersz Agaty Marszałkowskej
 • Uczennica Zofia Niewęgłowska, kl. 2MG – „Miłość od pierwszego wejrzenia” Wisławy Szymborskiej

“Literackie walentynki” zostały przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy: Panią Elżbietę Gogłozę, Panią Bożenę Igras oraz Panią Małgorzatę Parchetę.

F I L M

***

Biblioteka szkolna XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów dzięki realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. wzbogaciła się o tytuły książek, obok których nikt z uczniów nie przejdzie obojętnie.

Tytuły zakupionych książek

Są to książki, które zafascynują, wciągną bez reszty i zachęcą do częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej. Niektóre z tych książek zdobyły nagrody i zdobią okna wystawowe księgarń w najdalszych zakątkach świata. Być może sprawią, że młodzież odłoży tablety i smartfony i uda się w krainę wyobraźni.

***

Rekomendacja wyborów czytelniczych

Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 to z jednej strony wielka szansa dla szkoły, a z drugiej wyzwanie, które często wiązało się ze stresem i presją. Co warto kupić, a czego unikać? Czym się kierować? Na te pytania odpowiedzieli wielogłosem bibliotekarze, nauczyciele  i uczniowie XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie.

Zanim dokonano zakupu książek zaproponowanych przez społeczność szkolną zasięgnięto opinii doradcy metodycznego. Zaproponowany przez nas zestaw książek został pozytywnie zaopiniowany przez panią Joannę Tarasiewicz kierownika Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Według pani metodyk na przesłanej liście znalazły się książki mądre, zabawne, wywołujące uśmiech na twarzy młodego człowieka, ale też i takie, które skłaniają do głębszych przemyśleń i uczą wiedzy o świecie. Są to pozycje książkowe, które zdaniem młodych czytelników powinny się znaleźć w bibliotece szkolnej i ten wybór należy uszanować.

Mamy nadzieję, że te książki będą początkiem wielkiej przygody czytelniczej.

                                                                                     Nauczyciele Bibliotekarze

***

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 otrzymało w 2020 roku środki finansowe w wysokości 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Głównym celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Natomiast celami szczegółowymi są:

 • podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału  nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,
 • wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych,
 • rozwój współpracy pomiędzy szkołami, a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Na podstawie ogólnoszkolnych konsultacji przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców  nauczyciele bibliotekarze dokonali wyboru książek do zakupu. Konsultacje odbywały się za pomocą:

 • dziennika elektronicznego,
 • ankiety w formie papierowej,
 • „Listy życzeń”,
 • rozmów indywidualnych z uczniami na temat ich zainteresowań czytelniczych.

Przeprowadzono także konsultacje z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie na temat trafności wyborów książek przez społeczność szkolną. Wybory tytułów książek zostały pozytywnie zaopiniowane.

Od września 2020 roku były realizowane zamówienia w hurtowni książek, która zaproponowała najlepszą ofertę cenową.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o 695 woluminów.

Zakupione książki  włączane są do księgozbioru biblioteki szkolnej i będą udostępniane uczniom.

 

Zespół Nauczycieli Bibliotekarzy