Z życia szkoły

klasy tworzone na rok szkolny 2021/2022

***

Najważniejsze informacje dotyczące naboru do pierwszej klasy ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. (dotyczy kandydatów rekrutujących się samodzielnie).
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • Terminy rekrutacji 

***

Miło nam poinformować, że Aleksandra Głuszczyńska vel Głuszczyk
uczennica klasy 1LN naszego LO została stypendystką programu
“Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”.

Gratulujemy!

***

Komunikat Dyrektora

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ZE ZM), po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Lublin oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zajęcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 i XIX LO w Lublinie od 13 października  do 16 października kontynuowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 ze zm).

***

Komunikat Dyrektora

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ZE ZM), po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Lublin oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zawieszam, w okresie od dnia 8 października 2020 r. do dnia 12 października 2020 r., zajęcia wszystkich uczniów klas 3b, 4b i 7c Szkoły Podstawowej nr 22 i klas 1O i 3MN XIX Liceum Ogólnokształcącego.
W okresie zawieszenia zajęcia wyżej wymienionych uczniów będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 ze zm).

Ola i Ania z koleżankami i kolegami oprowadzają nas po Naszej Szkole:

 

RADA RODZICÓW

składki na 2019/2020

____________________________________________

_______________________________________

WIZYTA W SĄDZIE

15 marca 2019 roku, w Dniu Edukacji Prawnej,  uczniowie klas humanistycznych naszej szkoły (2N i 3N) pod opieką p. Barbary Smutek uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Sądu Rejonowego.  Uczniowie obserwowali  dwie rozprawy w Wydziale Karnym, a następnie wysłuchali objaśnień Sędziego. Zapoznali się ze specyfiką pracy sędziów i innych pracowników, zwiedzili różne pomieszczenia zabytkowej siedziby Sądu. Mieli okazję dużo dowiedzieć się o „prawie w praktyce” i różnych zawodach prawniczych, co zapewne zachęci ich do wyboru tego typu studiów.  Dla wielu było to ważne doświadczenie, za co serdeczne podziękowania należą się organizatorowi tego przedsięwzięcia edukacyjnego – Stowarzyszeniu  Sędziów Polskich „Iustitia”  i Sędziom, którzy projekt ten zrealizowali, poświęcając uczniom wiele czasu i uwagi.

Zdjęcia do zobaczenia tutaj

________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursów w XIX LO

12 marca 2019 roku odbyło się w naszej szkole podsumowanie konkursów popularyzujących czytanie książek  wśród uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych miasta Lublina.

W pierwszej części spotkania uczniowie klas humanistycznych XIX LO i zaproszeni goście – uczestnicy Konkursu Literackiego „Czytam, więc jestem” i Konkursu Fotograficznego „Czytać można wszędzie” oraz ich nauczyciele, wysłuchali wykładu Pana dr hab. Piotra Krzyżanowskiego z Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Wykład dotyczył perswazji i manipulacji.

W drugiej części spotkania Przewodniczący jury – Pan dr Jarosław Cymerman ogłosił wyniki konkursów i wraz z Panią dyrektor Małgorzatą Frejowską wręczył laureatom dyplomy i książki, a nauczycielom podziękowania.

Na zakończenie Pani Barbara Smutek podziękowała uczestnikom za trud przygotowania prac, nauczycielom za trud inspirowania uczniów i zaprosiła do udziału w następnej edycji konkursów.

Zdjęcia do zobaczenia tutaj

__________________________________________________

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów szkół podstawowych, trzecioklasistów gimnazjów oraz przyjaciół i sympatyków XIX-stki na Dzień Otwarty w naszym liceum w dniu 22 marca (piątek) w godzinach 11.00 – 15.00.

Oferta dla kandydata po szkole podstawowej
Oferta dla kandydata po gimnazjum

__________________________________________________

Zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że podsumowanie VIII edycji Konkursu Literackiego „Czytam, więc jestem” oraz II edycji Konkursu Fotograficznego „Czytać można wszędzie” odbędzie się we wtorek

2 marca 2019 roku o godz. 10,30

w budynku XIX LO w Lublinie (sala nr 7, II piętro).

Serdecznie zapraszamy wszystkich autorów prac i ich nauczycieli.

Wyniki ósmej edycji Konkursu Literackiego Czytam, więc jestem – 2018/19

NAGRODY w kategorii szkół podstawowych:

 • JAKUB ZAWADZKI, KL. V – SZK. PODST. NR 4

 • JOANNA BIAŁOKOZ, KL.IV – SZK. PODST. NR 6

NAGRODY w kategorii szkół ponadpodstawowych:

 • JOANNA DROZD – ZS NR 1

 • SEBASTIAN GŁASEK – ZS NR 1

 • PAWEŁ PIEKUTOWSKI – LCKZiU

Wyniki drugiej edycji Konkursu Fotograficznego

Czytać można wszędzie – 2018/19

NAGRODY w kategorii szkół podstawowych:

 • KAROLINA WOŁOSZYN, KLVII – SZK. PODST. NR 52

 • KLAUDIA NAJS, KL. VIII – SZK. PODST. NR 52

 • NATALIA KAMIŃSKA, KL. V – SZK. PODST. NR 30

WYRÓŻNIENIA w kategorii szkół podstawowych:

 • JULIA ROJEWSKA, KL. II – SZK. PODST. NR 52

 • DOMINIK OPALIŃSK, KL.V – SZK. PODST. NR 38

 • OSKAR GRABOWSKI, KL. V – SZK. PODST. NR 30

NAGRODY w kategorii szkół ponadpodstawowych:

 • ALEKSANDR BONDARCHUK – LCKZ

__________________________________________________

Tropem Wilczym

W dniu 3 marca 2019 roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi w największych miastach całej Polski (na biegowo) oddało hołd pamięci ‘Żołnierzom Wyklętym’. Była to już VII edycja największego biegu pamięci w Polsce – ‘Biegu Tropem Wilczym’.
Niedzielne biegi upamiętniające ‘Żołnierzy Wyklętych’ stanowiły element obchodów święta państwowego przypadającego na 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci ‘Żołnierzy Wyklętych’ (ustanowionego w 2011 roku). Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
Główną ideą corocznych ‘Biegów Tropem Wilczym’ jest edukacja i pielęgnowanie pamięci o ‘Żołnierzach Wyklętych’, których brutalnie traktowała PRL-owska propaganda, określając ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Biegi te są żywą lekcją historii i doskonałą formą budowania pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości, co doskonale wpisuje się w założenia naszego ‘szkolnego klubu biegowego’, który realizuje ideę ogólnopolskiego modelu świętowania (na biegowo) różnych rocznic historycznych i zachowywania pamięci o bohaterach poległych w obronie ojczyzny.
Wśród tysięcy ludzi, którzy w niedzielne południe (w całym kraju) pobiegli w hołdzie ‘Żołnierzom Wyklętym’, znaleźli się także uczniowie naszej szkoły, którzy w Ogrodzie Saskim w Lublinie pobiegli na dystansie 1963 metrów, symbolizującym datę śmierci ostatniego z walczących – Józefa Franczak ps. Lalek. W imprezie wzięli udział Wiktoria Krzysiak (2O) oraz Michał Pawlak i Szymon Sowa (3N).

___________________________________________________________

Przydział sal na zebranie 22.01.2019 r.

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

 1. 1

1LP

Iwona Szymczyk

40

1MN

Lidia Kazimierczak

8

2N

Barbara Smutek

7

2O

Barbara Kubiś

34

3L

Joanna Dzierżak

15

3N

Elżieta Papiernik

6

3O

Małgorzata Szkoda

4

__________________________________________________

Wizyta w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

Uczniowie wszystkich klas pierwszych, drugich i klasy 3 N uczestniczyli w spotkaniu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych z Panią Mecenas Małgorzatą Szreniawską. Prelegentka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła zagadnienia związane z funkcjonowaniem prawa w Polsce oraz drogą zawodową prawnika. Chętni mogli przymierzyć togę i poczuć się przez chwilę jak radca prawny. Uczniowie mieli możliwość dokładnego zapoznania się z definicją i prawnymi konsekwencjami cyberprzemocy.

__________________________________________________

Kraków i Tatry

Garść wspomnień  z październikowej wycieczki do Krakowa i w Tatry, którymi mogą się pochwalić uczniowie klas 2O i 3O naszego Liceum do zobaczenia tutaj

__________________________________________________

Pomocnik Świętego Mikołaja

Od lat XIX LO bierze udział w akcji „Pomocnik Świętego Mikołaja” organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka. Tak było i w tym roku. Młodzież naszej szkoły przygotowała 7 paczek, które wręczone zostały podczas finału akcji, który miał miejsce 8 grudnia 2018 r. W tym tygodniu otrzymaliśmy od Stowarzyszenia  podziękowania.

Zdjęcia do zobaczenia tutaj

__________________________________________________

„Tobie śpiewam, Lublinie…”

„Tobie śpiewam, Lublinie…” to tytuł wieczoru poetyckiego przygotowanego przez uczniów klasy 2O XIX LO i 8A SP22
W ten sposób uczniowie naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcia z uroczystości

__________________________________________________

CHRISTMAS QUIZ

W dniu 14 grudnia 2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przedświątecznym konkursie językowym CHRISTMAS QUIZ. W szkole podstawowej najlepsze okazały się siostry Urszula i Ewelina Sołtys z klasy 8 A, natomiast w liceum najlepsze okazały się licealistki z klasy 2 O: Magdalena Kozak i Iga Mazurek.

Zdjęcia do zobaczenia tutaj

__________________________________________________

Cenne muzealia

W dniu 17 grudnia 2018 roku społeczność  XIX Liceum Ogólnokształcącego przekazała Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym około 30 cennych muzealiów (w tym m.in. rękopis Marii Kuncewiczowej). Uroczystość przekazania daru do Oddziału Dom Kuncewiczów odbyła się  o godz. 10.00 w szkolnej czytelni. Dokumenty przekazania zostały podpisane przez panią Małgorzatę Frejowską dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie oraz panią Agnieszkę Zadurę dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Na uroczystość przybył pan Andrzej Midkur zastępca Dyrektora Departamentu ds. kultury oraz realizacji zadań współfinansowanych z EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Darami są książki z autografami Marii i Jerzego Kuncewiczów, z osobistej biblioteczki syna, rękopis jednego z felietonów Kuncewiczowej oraz zdjęcie pisarki z jej autografem. Witold, syn Kuncewiczów wielokrotnie odwiedzał XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów i to on podarował mu blisko 30 cennych pamiątek związanych ze swoimi rodzicami. Cenne obiekty trafią do Oddziału Dom Kuncewiczów i będą – wraz ze stosowną informacją o Darczyńcy – eksponowane w jego wnętrzach po zakończeniu remontu konserwatorskiego i modernizacji obiektu.

O tym wydarzeniu głośno było w lokalnych mediach:

https://lublin.tvp.pl/404…/cenne-muzealia-w-domu-kuncewiczow

https://kurierlubelski.pl/dar-zso-nr-5-dla-domu-…/…/13748616

__________________________________________________

Zaproszenie

Uprzejmie informuję, że 10 grudnia 2018 roku, w poniedziałek, o godz. 10, min.30 odbędzie się w XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie podsumowanie Konkursu o Prawach Człowieka.

Serdecznie zapraszam wszystkich uczestników konkursu i ich nauczycieli.

Barbara Smutek

Wyniki Konkursu

 

Ćwicz i dziel się dobrem

Uczennica klasy 1 LP Martyna Daszuk, we współpracy z koleżankami organizuje pomoc, chorej od urodzenia na dziecięce porażenie mózgowe Karolinie Puch. Dziewczynie, której największym marzeniem jest stanąć na własne nogi. Wszystkim działaniom patronuje Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i społecznych www.dokwadratu.org

„Ćwicz i dziel się dobrem” to dwugodzinny trening składający się z Zumby, Stretchingu i Body Combat. Kupując cegiełkę – bilet wstępu na zajęcia, pomagasz w sfinansowaniu kilku treningów personalnych dla Karoliny Puch. Link do strony Karoliny: https://www.facebook.com/Niepełnosprawność-to-nie-tylko-życie-na-czterech-kółkach-Karolina-Puch-1842468489164228

Ceny cegiełek:

1 trening – 10zł

3 treningi – 15zł

Jak zdobyć cegiełkę?

Napisać wiadomość na facebooku do jednej z organizatorek (Martyna Daszuk, Marcysia Borkowska, Magda Drzewiecka) i odebrać bilet w Centrali Caritas lub umówić się na indywidualny sposób odbioru cegiełki.

Przyjść bezpośrednio do Centrali Caritas (ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, wejście także od Targu pod Zamkiem przy al. Unii Lubelskiej 15) w godzinach od 8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Cegiełki można również odebrać w dniu imprezy sportowej (Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Nałkowskich 110)

Mila Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 roku uczniowie XIX LO w Lublinie wzięli udział w ‘Nocnej Mili Niepodległości’ zorganizowanej przez Fundację ‘Ruchu Solidarności Rodzin’ we współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ ‘Solidarność’. Wydarzenie było trzecim (ostatnim) elementem tegorocznego projektu ‘Biegowa Triada Pamięci’, który obejmował w sumie trzy biegi pamięci – czerwcowy ‘Bieg Solidarności’, wrześniową ‘Milę Pamięci Ofiar Komunizmu’ oraz listopadową ‘Nocną Milę Niepodległości’.

Najważniejszym celem imprezy było upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). Ten niecodzienny, nocny, międzypokoleniowy bieg miał także inny cel – była to okazja do tego, aby wspólnie (obok siebie na trasie biegu), mogli rywalizować uczniowie ze swoimi rodzicami i nauczycielami. Impreza była jednocześnie wspaniałą okazją do popularyzacji rodzinnego i prozdrowotnego stylu życia – wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu dzięki najprostszej i najbardziej dostępnej formie ruchu, jakim jest bieganie.

‘Mila Niepodległości’ to kolejna impreza wpisująca się w założenia naszego ‘szkolnego klubu biegowego’, który realizuje ideę ogólnopolskiego modelu świętowania (na biegowo) różnych rocznic historycznych i zachowywania pamięci o bohaterach poległych w obronie ojczyzny. W niedzielny wieczór naszą szkołę reprezentowała w sumie piątka licealistów: Julia Maciąg i Wiktoria Krzysiak (2’O’), Paweł Krawczyk i Krzysztof Panek (1’MN’) oraz Michał Pawlak (3‘N’).

___________________________________________________________________________

Stulecie Niepodległości

11 listopada 2018 roku poczet sztandarowy XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów uczestniczył w Narodowym Święcie Niepodległości.

Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbywały się od rana w kilku miejscach naszego miasta. Poczet XIX LO pod opieką Pani Janiny Weinper wziął udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny w archikatedrze lubelskiej, następnie przeszedł w marszu ulicami Lublina na Plac Zamkowy, gdzie uczestniczył w oficjalnych uroczystościach obchodów 11 Listopada.
______________________________________________

Dzień Historyka

23 października 2018 roku uczniowie klas drugich XIX LO realizujący rozszerzony program nauczania historii,
pod opieką Pani Janiny Weinper, uczestniczyli w Dniu Historyka zorganizowanym po raz dziesiąty przez Instytut Historii UMCS.
Tegoroczna edycja poświęcona była tematowi:
Granice i Pogranicza.
W licznym gronie uczestników spotkania uczniowie XIX LO wysłuchali trzech krótkich wykładów, wzięli udział w spotkaniu z twórcą filmu Błękitna armia 1917-1919 oraz w warsztatach na temat wykorzystania badań DNA przez historyków.

KWESTA

W dniach 1-4 listopada 2018 uczniowie naszego liceum uczestniczyli w dorocznej kweście na odnowę zabytkowych grobów na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

______________________________________________

Przedwiośnie

8 września 2018 roku w całej Polsce obywała się akcja Narodowego Czytania. W tym roku lekturą była powieść Stefana Żeromskiego “Przedwiośnie”. Uczniowie trzeciej klasy humanistycznej XIX LO: Irena Budnik, Paulina Krocz i Damian Zając wzięli udział w tej akcji, uczestnicząc w uroczystości przygotowanej przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.
Przeczytali, z podziałem na role, fragment rozmowy Cezarego Baryki z Szymonem Gajowcem.

„Piloci”

Więcej


„Znam prawo”

Więcej


LOGI.KOM.

Więcej


Gimnazjalisto!

 • Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności logicznego myślenia

i podejmowania trafnych decyzji;

 • Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności obliczeniowe;
 • Jeśli chcesz rywalizować z innymi, a jednocześnie dobrze się bawić;

Więcej


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI XIX LO
23 marca 2018
godz. 11.00-15.00

Więcej


Zaproszenie

Więcej


Świąteczna pomoc

Więcej


‘”Is BBC’’s Taboo a Neo-Victorian Story?’”

Więcej


Reaktor atomowy Maria

Więcej


Mikołajkowo aż do Świąt!

Więcej


Konkurs o prawach człowieka

Więcej


Zaduszki Literackie

Więcej


„Pan Tadeusz” – od kuchni.

Więcej


Zaproszenie

Więcej


„Pomocnik Świętego Mikołaja”

Więcej


 99 rocznica odzyskania niepodległości

Więcej


Dzień Historyka UMCS

Więcej