Zajęcia W PROJEKCIE

ZAJĘCIA W PROJEKCIE „SZKOŁY NA STO DWA”
1 SEMESTR 2017/18
1. Warsztaty umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej. Zajęcia dla uczniów rozwijające umiejętności społeczne i aktywizujące zawodowo.
Grupa 1 (kl. I) Grupa 2 (kl. II) Grupa 3 (kl. III)
Prowadzący: Hubert Świtalski
2. Fizyka: Matematyka w fizyce – koło zainteresowań (zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas III)
Prowadzący: Joanna Dzierżak
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii dla uczniów klas I-III
Prowadzący: Elżbieta Zgórka – Typek
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z biologii dla uczniów klas II – III
Prowadzący: Bożena Krawczyk
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii dla uczniów klas I-III
Prowadzący: Barbara Kubiś
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki (Grupa 1)
Prowadzący: Małgorzata Szkoda
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki (Grupa 2)
Prowadzący: Joanna Dzierżak
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I
Prowadzący: Jarosław Szkoda
9. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas II
Prowadzący: Małgorzata Szkoda
10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III
Prowadzący: Marcin Jonik
11. Warsztaty języka angielskiego dla uczniów klas I
Prowadzący: Marcin Jonik
12. Warsztaty języka angielskiego dla uczniów klas II
Prowadzący: Aneta Szumowska
13. Biologia/ Chemia: Badanie stanu wód powierzchniowych miasta Lublina i jego okolic – projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III
Prowadzący: Bożena Krawczyk, Elżbieta Zgórka – Typek