„Badanie stanu czystości wód powierzchniowych m. Lublina i jego okolic”

W sobotę 28.X i 4.XI uczniowie klasy IIL i IIIL rozpoczęli zajęcia związane z udziałem w projekcie “Szkoły na sto dwa” – „Badanie stanu czystości wód powierzchniowych m. Lublina i jego okolic”

pod opieką :

Bożeny Krawczyk – biologia

Elżbiety Zgórka – chemia

28.X uczniowie pobierali próbki wody z rzek: Czerniejówka, Czechówka, Bystrzyca i Zalewu Zemborzyckiego

4.XI wykonywano badania na pobranych próbkach na obecność zoo- i fitoplanktonu oraz badania fizyko-chemiczne