Spotkanie z władzami naszego miasta

4 kwietnia w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie wolontariuszy, którzy przez ostatnie tygodnie w różnorodny sposób wspierali funkcjonowanie ośrodka dla uchodźców z Ukrainy w naszej szkole. Uczestniczył w nim p. prezydent Krzysztof Żuk, jego zastępcy oraz przedstawiciele władz miasta odpowiedzialni za pomoc uchodźcom. Pan Prezydent, wręczając kwiaty na ręce p. dyrektor Małgorzaty Frejowskiej, podziękował całej szkolnej społeczności oraz zaangażowanym w pomoc rodzicom, absolwentom i przyjaciołom naszej szkoły.