Przebrany niepytany

Pierwszego kwietnia, z okazji prima aprilis Samorząd Uczniowski XIX LO zorganizował dzień pod hasłem: PRZEBRANY – NIEPYTANY. Uczniowie wykazując się fantazją, poczuciem humoru i niezwykłą pomysłowością przywdziali różne fantazyjne stroje. Dzień ten wzbudził wiele emocji, więc na pewno powtórzymy go za rok.