Basia Kulfan naszą radną

Drodzy Wyborcy, Koleżanki i Koledzy!

Dzięki Waszemu zaufaniu i głosom poparcia w wyborach do MRM Lublin reprezentuję Was jako radna XVII Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta (2022-2023). Dziękuję za okazany kredyt zaufania, obiecuję zaangażowanie, solidną pracę na rzecz naszej szkoły i wsparcie dla Samorządu Uczniowskiego XIX LO
w organizacji wydarzeń i projektów szkolnych.

Jestem członkinią Prezydium MRML, pełnię funkcję skarbnika. Uczestniczę też
w pracach dwóch komisji – Komisji ds. Opiniowania Projektów Uchwał oraz Komisji ds. Edukacji i Współpracy z Samorządami Uczniowskimi i Organizacjami Młodzieżowymi.

Naszą aktywność możecie śledzić na facebooku – Młodzieżowa Rada Miasta Lublin lub instagramie- mrm_lublin”.

Warto pamiętać:

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin to grupa młodzieży reprezentująca mieszkańców miasta będących uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Lublin, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Młodzieżowa Rada Miasta XVII kadencji (2022-2023) składa się z 36 przedstawicieli i ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Rada jest przedstawicielstwem młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawowych Lublina. Poza reprezentowaniem interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieraniem rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście, celami działania Młodzieżowej Rady są:

  1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  2. kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych;
  3. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Lublin;
  4. podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Lublin;
  5. organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
  6. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej;
  7. działanie na rzecz obrony praw i godności ucznia;
  8. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.