Dziennik byłej więźniarki

Jak poznawać historię poprzez empatię? Co losy pojedynczych osób mówią o losach narodu? Do czego człowiekowi potrzebna jest uważność i wrażliwość? Dlaczego nie można pozostawać obojętnym? Czy ludzie uczą się na błędach popełnionych w przeszłości? Na te i na inne pytania dotyczące kondycji człowieka, życia w nieludzkiej obozowej rzeczywistości, sposobów na przetrwanie i zachowanie godności próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 4MN podczas warsztatów w Państwowym Muzeum na Majdanku przeprowadzonych przez p. Jolantę Laskowską. Przejmująca opowieść pani Jolanty Laskowskiej oraz zwiedzanie terenu byłego obozu skłoniło do refleksji nad tragicznym doświadczeniem ludzi podczas II wojny światowej i zadania pytania: Czy los ofiar tego obozu okaże się dla nas skuteczną przestrogą?