Święto Patronów naszej szkoły 2022

27 października odbyła się w naszym liceum uroczystość poświęcona patronom, Marii i Jerzemu Kuncewiczom. Młodzież uczestniczyła w programie, na który złożyły się: prelekcja pani Moniki Januszek-Surdackiej, kierownik Domu Kuncewiczów w Kazimierzu nad Wisłą, odczytanie wybranych listów Marii do Jerzego oraz występ muzyczny ( uwaga filmiki !) Mileny Dyszewskiej z klasy 1M oraz absolwentów XIX LO: Julii Grzeszczuk i Kamila Gołofita. Pani Monika Januszek-Surdacka barwnie i interesująco opowiedziała o patronach naszego liceum, ich wzajemnej miłości i niezależności oraz o tym, co przywiodło małżeństwo do Kazimierza, gdzie ostatecznie zamieszkali. Podczas uroczystej gali Dyrektor XIX LO pani Małgorzata Frejowska wręczyła nagrody i wyróżnienia laureatom szkolnego konkursu na esej inspirowany cytatami z listów, jakie Maria Kuncewiczowa napisała do męża już po jego śmierci.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.