Warsztaty w CK

14 stycznia 2022 r., w ramach realizowanego w szkole ogólnopolskiego projektu „Młodzi w akcji+”,  klasy 1Kp i 3MNp, pod opieką p. B. Barakszyn i K. Słomki, odwiedziły Centrum Kultury w Lublinie. Odbyły się tam warsztaty na temat szeroko pojętej różnorodności, prowadzone przez p. Ksenię Duńską z CK, p. Justynę Kazek ze Stowarzyszenia „Otwieracz” i Martę Piasecką z Miejskiej Biblioteki – twórczynię Festiwalu Poezji Migowej. Uczniowie mieli okazję „dotknąć” świata ludzi z niepełnosprawnościami, ich sposobów radzenia sobie z codziennością oraz z wyjątkowymi sytuacjami, np.: w kinie, w teatrze, na imprezach kulturalnych. Mieli też sposobność dostrzeżenia potrzeby usuwania wszelkich barier architektonicznych i społecznych utrudniających komunikację z osobami z niepełnosprawnościami. Cennym doświadczeniem była również nauka podstawowych znaków języka migowego oraz udział w zabawach scenicznych.