Oferta edukacyjna 2024/2025

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Z A P R A S Z A M Y  !

XIX Liceum  Ogólnokształcące to szkoła, w której każdy uczeń znajdzie swoje miejsce.
Proponujemy naukę w klasach o profilach:

  • psychologiczny (1K),
  • dziennikarski (1M),
  • biznesowy (1O),
  • marketingowy (1P)

Współpracujemy z niemal wszystkimi wyższymi uczelniami, z wieloma z nich mamy podpisane umowy patronackie. Każda klasa uczy się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, zaś jako dodatkowe języki obce uczniowie mają do wyboru język niemiecki lub rosyjski. Nasza szkoła jest szkołą jednozmianową, nauka odbywa się tu w godzinach 8.00-16.00. Dysponujemy bardzo dobrą i funkcjonalną bazą dydaktyczną: pływalnia, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, trzy pracownie komputerowe, sala multimedialna, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (we wszystkich dostęp do Internetu), biblioteka i czytelnia. Każdy uczeń ma swoją szafkę udostępnianą nieodpłatnie. Uczniom i rodzicom pomaga psycholog i pedagog szkolny. Można korzystać z usług stołówki i sklepiku szkolnego. W szkole funkcjonuje gabinet lekarski i stomatologiczny.

1K - KLASA PSYCHOLOGICZNA Fascynuje Cię świat ludzkiego umysłu? Interesujesz się życiem społecznym i psychologią? Ciekawi Cię otaczająca rzeczywistość? Wybierz tę klasę. W klasie psychologicznej:  poznasz podstawowe teorie na temat uczenia się, kierowania emocjami i radzenia sobie ze stresem,  rozwiniesz umiejętność skutecznego porozumiewania się,  dowiesz się, jakie są najważniejsze odkrycia nauk przyrodniczych,  weźmiesz udział w cyklu zajęć warsztatowych z zakresu podstaw psychologii. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  biologia,  język polski,  język angielski Zajęcia dodatkowe: podstawy psychologii Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oraz Instytutem Filologii Polskiej UMSC Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistycznei przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich,

1M – KLASA DZIENNIKARSKA Interesuje Cię otaczająca rzeczywistość? Ciekawi Cię, co dzieje się w kraju i na świecie? Pasjonujesz się literaturą, sztuką? Lubisz film i teatr? Wybierz tę klasę. W klasie dziennikarskiej:  poznasz i zrozumiesz rolę mediów we współczesnym świecie,  udoskonalisz umiejętność świadomego odbioru przekazów medialnych oraz różnych tekstów kultury,  rozwiniesz kreatywność, zdolność krytycznego myślenia i kompetencje komunikacyjne,  zgłębisz problemy współczesnego świata i zrozumiesz znaczenie postawy obywatelskiej.  weźmiesz udział w zajęciach edukacji medialnej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski,  wiedza o społeczeństwie,  język angielski Zajęcia dodatkowe: podstawy dziennikarstwa Współpraca z Instytutem Filologii Polskiej UMSC, Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne i przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

1P – KLASA MARKETINGOWA Jesteś osobą dociekliwą? Interesują Cię zjawiska kulturowe, społeczne, ekonomiczne? Śledzisz życie gospodarcze i polityczne kraju? Jeśli tak, wybierz tę klasę. W klasie marketingowej:  rozwiniesz uzdolnienia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, szczególnie biologii i geografii,  udoskonalisz badawczy sposób myślenia, charakterystyczny dla nauk przyrodniczych,  zdobędziesz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,  poznasz wpływ procesów społeczno-gospodarczych na przestrzeń geograficzną Polski, regionu i świata. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  biologia,  geografia,  język angielski Zajęcia dodatkowe: komunikacja w organizacji Współpraca z Wydziałem Lingwistyki UMCS, Centrum Brytyjskim UMCS oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych.

 https://view.genial.ly/5ecbc616d5636e0db6affc55/presentation-xix-lo