Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 r. w odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pani dyrektor Joanna Jędruszczak wręczyła nagrody oraz dyplomy uczennicom i uczniom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorową frekwencją, pracą na rzecz szkoły i postawą zaangażowania społecznego. Część artystyczną przygotowały klasy 1OR i 1N pod kierunkiem p. Katarzyny Guzowskiej i p. Joanny Kurus.