Warsztaty z Fundacją Pasieka

W dniu 28 marca klasa 3M i chętni uczniowie z młodszych klas humanistycznych mieli bardzo ciekawe i inspirujące zajęcia z panią Mecenas Magdaleną Hasiec reprezentującą Fundację Pasieka. Aby nieznajomość prawa nie szkodziła, młodzież miała okazję zapoznać się z przepisami o prawie autorskim, karaniu nieletnich, odpowiedzialności cywilnej. Wszystko to oparte było na konkretnych przykładach z pracy kancelarii adwokackiej. Zajęcia te na pewno zachęciły uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu prawa.