XXXVIII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

9 stycznia 2023 r., jak co roku, odbył się etap szkolny OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Udział wzięło 80 uczniów XIX LO. Celem olimpiady jest zachęcenie młodzieży do nauki przedmiotów przyrodniczych, a tym samym pokazanie możliwości rozwijania zainteresowań na wielu uniwersytetach
w całym kraju.
Organizatorkami tegorocznej edycji były p. Bożena Krawczyk i p. Judyta Popiołek.