DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

12 października 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Po długotrwałym okresie nauki zdalnej i izolacji związanej z reżimem epidemicznym, obchody tego święta stały się udziałem szerszej niż dotychczas społeczności szkolnej. W uroczystości wzięła udział dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, samorządy klas naszego liceum, nauczyciele
i wychowawcy. Najbardziej liczną grupę wśród zebranych stanowili uczniowie sześciu klas pierwszych, którzy zgodnie z tradycją złożyli uroczyste ślubowanie. Ich udziałem była także część artystyczna, przygotowana na tę okoliczność. Nie zabrakło w niej serdecznych życzeń i podziękowań dla Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego za codzienny trud, życzliwość, wysiłek i zaangażowanie w pracę nauczyciela.