Wycieczka szkolna do Kuncewiczówki

20 maja 2022 r. XIX-stka ruszyła na spotkanie z Kuncewiczami. W wycieczce uczestniczyły klasy 1 ON, 1 LM, 3 KLp i 3 OPp. Duże wrażenie zrobił na nas dom naszych Patronów
i opowieści o ich codziennym życiu. Odbyliśmy spacer nad Wisłę, wspólną przechadzkę po urokliwym Kazimierskim Rynku, gdzie nie da się nudzić. Pogoda dopisała w 100%! Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Małgorzata Parcheta, p. Lidia Kaźmierczak oraz p. Iwona Szymczyk.