Konkurs z języka niemieckiego w ZSO Nr 5

Jedną z wielu atrakcji przygotowanych dla uczennic i uczniów SP 22 i LO XIX był zorganizowany przez zespół germanistek konkurs ze znajomości zwyczajów adwentowych i wigilijnych w krajach niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy quizu przeprowadzonego na platformie Office 365 w aplikacji Microsoft Forms mieli możliwość sprawdzenia i uzupełnienia swojej wiedzy realioznawczej.

Zwycięzcą konkursu w Szkole Podstawowej nr 22 zostali:  Wiktor Bojarski z klasy 8c oraz Adam Gąsik z klasy 8a.

Zwycięzcami konkursu w Liceum Ogólnokształcącym nr XIX zostali: Gabriela Karasińska z klasy 3Ng, Aleksandra Głuszczyńska vel Głuszczyk z klasy 2LN, Natalia Kamińska z klasy 3Ng oraz Krzysztof Wrona z klasy 1ON.

Gratulujemy!