Prawo Przeciw Dyskryminacji

Od października do grudnia 2019 roku odbywały się w naszej szkole warsztaty prowadzone przez radców prawnych w ramach projektu: Prawo Przeciw Dyskryminacji. Zajęcia  realizowano w  trzech modułach: Prawa człowieka i obywatela, Prawo przeciwko dyskryminacji, Komunikacja, spór bez agresji. Celem spotkań było:

  • zwiększenie świadomości prawnej młodzieży szkolnej,
  • upowszechnienie dostępu do wiedzy z zakresu przysługujących praw i obowiązków obywatelskich,
  • edukacja z zakresu zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających ze zjawisk dyskryminacyjnych na różnych płaszczyznach.