Rekrutacja

Z A P R A S Z A M Y  !

XIX Liceum  Ogólnokształcące to szkoła, w której każdy uczeń znajdzie swoje miejsce.
Proponujemy naukę w klasach o profilach:

  • psychologiczny (1K),
  • medyczny (1L),
  • dziennikarski (1M),
  • prawniczy (1N),
  • biznesowy (1O),
  • marketingowy (1P)
  • informatyczny (1R)

Współpracujemy z niemal wszystkimi wyższymi uczelniami, z wieloma z nich mamy podpisane umowy patronackie. Każda klasa uczy się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, zaś jako dodatkowe języki obce uczniowie mają do wyboru język niemiecki lub rosyjski. Nasza szkoła jest szkołą jednozmianową, nauka odbywa się tu w godzinach 8.00-16.00. Dysponujemy bardzo dobrą i funkcjonalną bazą dydaktyczną: pływalnia, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, trzy pracownie komputerowe, sala multimedialna, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (we wszystkich dostęp do Internetu), biblioteka i czytelnia. Każdy uczeń ma swoją szafkę udostępnianą nieodpłatnie. Uczniom i rodzicom pomaga psycholog i pedagog szkolny. Można korzystać z usług stołówki i sklepiku szkolnego. W szkole funkcjonuje gabinet lekarski i stomatologiczny.

1K - KLASA PSYCHOLOGICZNA Fascynuje Cię świat ludzkiego umysłu? Interesujesz się życiem społecznym i psychologią? Ciekawi Cię otaczająca rzeczywistość? Wybierz tę klasę. W klasie psychologicznej:  poznasz podstawowe teorie na temat uczenia się, kierowania emocjami i radzenia sobie ze stresem,  rozwiniesz umiejętność skutecznego porozumiewania się,  dowiesz się, jakie są najważniejsze odkrycia nauk przyrodniczych,  weźmiesz udział w cyklu zajęć warsztatowych z zakresu podstaw psychologii. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  biologia,  język polski,  język angielski Zajęcia dodatkowe: podstawy psychologii Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oraz Instytutem Filologii Polskiej UMSC Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistycznei przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich,

1L - KLASA MEDYCZNA W przyszłości chciałbyś zostać lekarzem? A może ratownikiem medycznym lub fizjoterapeutą? Interesujesz się wizażem? Chcesz wiedzieć, jak powstają kosmetyki? Myślisz, że możesz je tworzyć? Jeśli tak, wybierz tę klasę. W klasie medycznej:  zgłębisz tajniki pierwszej pomocy i zdobędziesz praktyczne umiejętności ratujące życie,  poznasz piękno organizmów żywych i doskonałe rozwiązania natury,  rozwiniesz swoje zainteresowania podczas praktycznych warsztatów i zajęć laboratoryjnych,  udoskonalisz umiejętność podejmowania działań profilaktycznych i ekologicznych,  weźmiesz udział w zajęciach z dietetyki i kosmetologii. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  biologia,  chemia,  język angielski Zajęcia dodatkowe: rozszerzona pierwsza pomoc Współpraca z Wydziałem Nauk o Żywności i Biotechnologii UP Celem nauczania w tej klasie jest pomoc w przygotowaniu do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach medycznych.

1M – KLASA DZIENNIKARSKA Interesuje Cię otaczająca rzeczywistość? Ciekawi Cię, co dzieje się w kraju i na świecie? Pasjonujesz się literaturą, sztuką? Lubisz film i teatr? Wybierz tę klasę. W klasie dziennikarskiej:  poznasz i zrozumiesz rolę mediów we współczesnym świecie,  udoskonalisz umiejętność świadomego odbioru przekazów medialnych oraz różnych tekstów kultury,  rozwiniesz kreatywność, zdolność krytycznego myślenia i kompetencje komunikacyjne,  zgłębisz problemy współczesnego świata i zrozumiesz znaczenie postawy obywatelskiej.  weźmiesz udział w zajęciach edukacji medialnej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski,  wiedza o społeczeństwie,  język angielski Zajęcia dodatkowe: podstawy dziennikarstwa Współpraca z Instytutem Filologii Polskiej UMSC, Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne i przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

1N – KLASA PRAWNICZA Interesuje Cię tematyka prawna? Chcesz być świadomym obywatelem? Pasjonujesz się historią i szeroko pojętą kulturą? Ta klasa jest dla Ciebie. W klasie prawniczej:  poszerzysz wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa i prawa,  rozwiniesz umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia,  zrozumiesz istotę życia w społeczeństwie obywatelskim, znaczenie dostrzegania różnych punktów widzenia i szacunku dla odmiennych poglądów,  pogłębisz zainteresowania humanistyczne i lingwistyczne. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski,  historia,  język angielski Zajęcia dodatkowe: podstawy prawa europejskiego Współpraca z Instytutem Historii UMCS, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych. 1O – KLASA BIZNESOWA Interesuje Cię geografia i języki obce? Chcesz poszerzać wiedzę o współczesnym świecie? Ciekawią Cię rządzące nim mechanizmy? Wybierz ten profil. W klasie biznesowej:  rozwiniesz umiejętności lingwistyczne na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego w biznesie,  zdobędziesz wiadomości z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości,  rozwiniesz umiejętność myślenia analitycznego,  poznasz procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie oraz zrozumiesz ich wpływ na przestrzeń geograficzną Polski, regionu i świata. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  matematyka,  geografia,  język angielski Zajęcia dodatkowe: język angielski biznesowy Współpraca z Wydziałem Lingwistyki UMCS, Centrum Brytyjskim UMCS oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych.

1P – KLASA MARKETINGOWA Jesteś osobą dociekliwą? Interesują Cię zjawiska kulturowe, społeczne, ekonomiczne? Śledzisz życie gospodarcze i polityczne kraju? Jeśli tak, wybierz tę klasę. W klasie marketingowej:  rozwiniesz uzdolnienia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, szczególnie biologii i geografii,  udoskonalisz badawczy sposób myślenia, charakterystyczny dla nauk przyrodniczych,  zdobędziesz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,  poznasz wpływ procesów społeczno-gospodarczych na przestrzeń geograficzną Polski, regionu i świata. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  biologia,  geografia,  język angielski Zajęcia dodatkowe: komunikacja w organizacji Współpraca z Wydziałem Lingwistyki UMCS, Centrum Brytyjskim UMCS oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych.

1R – KLASA INFORMATYCZNA Czy też uważasz, że matematyka jest językiem natury? Na pewno bez matematyki nie byłoby współczesnej informatyki. A jakiego języka na początek powinien uczyć się informatyk? C++? Python? Oczywiście, języka angielskiego. Interesują Cię komputery i programowanie? Jeśli tak, ta klasa jest dla Ciebie. W klasie informatycznej:  poznasz klasyczne algorytmy i zaimplementujesz je w językach programowania Python i C++,  zdobędziesz umiejętność podstaw programowania mikrokontrolerów na układach elektronicznych typu Arduino,  będziesz pracować na bazach danych z wykorzystaniem języków SQL i Python,  dowiesz się więcej na temat projektowania stron internetowych w technologii box model oraz responsive web design,  będziesz tworzyć i modyfikować grafikę rastrową, obiektową oraz 3D,  dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają sieci komputerowe. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  matematyka,  informatyka,  język angielski Zajęcia dodatkowe: elementy grafiki komputerowej Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach politechnicznych.

 https://view.genial.ly/5ecbc616d5636e0db6affc55/presentation-xix-lo