Faces of America

Nasi licealiści wzięli udział w VIII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”. Konkurs Językowy „Faces of America” jest unikalnym na skalę kraju wydarzeniem, którego głównym celem jest promowanie znajomości języka angielskiego i podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat kultury amerykańskiej. Organizatorem jest Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Konkurs ma charakter drużynowy i został podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju (limit słów: 250) na jeden z trzech proponowanych tematów:
„What is the USA most famous for?”,
„Does emigration to the USA still make sense in Europe?”,
„Would you like to study at one of American universities? Why/why not?”.
Szczegółowe informacje: https://www.umcs.pl/pl/faces-of-america.htm