Wyniki czwartej edycji

 

Konkursu o prawach człowieka 2017/18

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół miasta Lublina i powiatu lubelskiego;

 • Prosiliśmy o przygotowanie plakatów propagujących prawa człowieka lub prezentacji multimedialnych poświęconych tej tematyce, a w szczególności prawu do wolności twórczości artystycznej i prawu do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania;

 • Oceniana była zarówno wartość merytoryczna jak i artystyczna, a więc atrakcyjność formy.

 • Jury w składzie: mgr Marzena Żywicka – nauczyciel wiedzy o kulturze

mgr Janina Weinper – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii

mgr Barbara Smutek – nauczyciel języka polskiego

wysoko oceniło poziom nadesłanych prac;

Prace plastyczne:

Nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych:

 • Marek Wojciechowski – Szkoła Podstawowa nr 39 w Lublinie

 • Izabela Sulowska – Zespół Szkół ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Wyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych:

 • Olga Sobkowicz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej

Nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Natalia Rola – I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

 • Natalia Sienkiel – I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

 • Oliwia Bilik – I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

 • Julia Samonek – I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

 • Marta Tanhyian – Zespół Szkół ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

 • Weronika AdamiakI LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

 • Małgorzata Durda – I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Prezentacje multimedialne:

Nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Bartosz Baran – Zespół Szkół ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

  Wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Patryk Kozak – V LO im. Marii Skłodowskiej –Curie w Lublinie

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.