Osiągnięcia

 
Bieg Papieski

Mila pamięci

W dniu 16 Ÿpaździernika 2017 roku uczniowie XIX LO w Lublinie stanęli na starcie ‘Biegu Papieskiego’, aby (na sportowo) upamiętnić 39 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II oraz 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Lublinie.

Czytaj wiecej…

W dniu 16 wrzeœnia 2017 roku uczniowie XIX LO w Lublinie upamiętnili 78 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. 17 wrzeœnia 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Czytaj więcje…

 

 

Gra Miejska “Zagrajmy w Bibliotekę”

“Nocna Mila Niepodległoœci”
 

W sobotę (21 października 2017 r.) na ulicach Lublina odbyła się Gra Miejska – „Zagrajmy w Bibliotekę”, zorganizowana przez MBP w Lublinie. W rywalizacji przeznaczonej dla uczniów w wieku od 14 do 16 lat.

Czytaj więcej…

 W dniu 11 listopada 2017 roku w Lublinie odbyła się ‘Nocna Mila Niepodległoœci’. Wydarzenie było trzecim (ostatnim) elementem projektu ‘Biegowa Triada Pamięci’

Czytaj więcej…