Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który ma za zadanie podkreślić bogactwo różnorodności językowej świata, a także zwrócić uwagę na liczbę języków zagrożonych i ginących. Polonistki SP 22 i XIX LO połączyły siły i przygotowały zadania, z którymi musieli zmierzyć się uczniowie. Przedstawiciele klas rozwiązywali test językowy, przygotowywali hasło promujące język polski oraz projektowali grafikę.

Najlepiej z projektem poradzili sobie uczniowie klasy 7a (SP) oraz 4KP (LO). Serdecznie gratulujemy! 

Zwycięskie klasy otrzymają drobne upominki.