Literacki spacer po Lublinie

Uczniowie klas humanistycznych, pod kierunkiem Barbary Smutek, realizowali projekt “Literackie tradycje Lublina”. Mieli wyszukać różnego rodzaju miejsca (np. tablice, pomniki, muzea, nazwy ulic) świadczące o obecności w przestrzeni miasta “elementów literackich” i sfotografować się na ich tle. Zadanie to miało zainspirować uczniów do spojrzenia na znane miejsca inaczej, uświadomić wielość i różnorodność literackich akcentów, współtworzących kulturalny wizerunek Lublina.

Przykłady realizacji zadania znajdziesz tutaj.