XXXVIII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

10.01.2021 r., jak co roku, odbył się etap szkolny OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Udział wzięło 21 uczniów XIX LO – klasy: 3KLP, 3OPP, 2LN, 2O. Najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy 2LN Aleksandra Głuszczyńska vel Głuszczyk. Olimpiada ma na celu aktualizację wiedzy
i wzrost świadomości ekologicznej. Opiekunem była Bożena Krawczyk.