XXIX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

14.01.2021 r. odbył się etap szkolny OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK. Udział wzięło 45 uczniów XIX LO z klas” 2LN, 2O, 3KLP, 3OPP, 3MNP, 1LM. Najlepszy wynik i I miejsce uzyskała Małgorzata Sędłak – klasa 2 O – 19/20 pkt i przechodzi do etapu rejonowego olimpiady. II miejsce zajęła Alicja Gaik – klasa 3OPP – 18/20 pkt, III miejsce – Emilia Kania – 17/20 pkt. Olimpiada ma na celu promocję zdrowego stylu życia wśród uczniów i realizację najważniejszych zasad zachowań prozdrowotnych w życiu osobistym. Opiekunem była Bożena Krawczyk.