Faces of America – VII edycja

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie językowym ‘Faces of America’, którego organizatorem jest UMCS Lublin. Konkurs składa się z trzech etapów. I etap polega na napisaniu pracy konkursowej w formie eseju (limit słów: 250) na jeden
z trzech tematów:

  • ‘Is America still the country of opportunity?’
  • ‘What do foreigners love or hate about America?’
  • ‘What is your view of the U.S.A in 2050?’

Prosimy o dostarczenie prac konkursowych do nauczycieli języka angielskiego do dnia 4 lutego 2022 r. Kryteria oceniania prac pisemnych: wartość merytoryczna, poprawność gramatyczna, poprawność językowa, innowacyjność.

Faces of America 2022 – Regulamin konkursu