REKRUTACJA

Najważniejsze informacje dotyczące naboru do pierwszej klasy ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. (dotyczy kandydatów rekrutujących się samodzielnie).
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • Terminy rekrutacji