Deklaracji Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona internetowa  xixlo.zso5.lublin.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla pojedynczych zdjęć i grafik;
  • pojawią się błędy w semantyce html;
  • brak informacji o komunikatach dla czytników ekranu w momencie ich pojawienia się;
  • pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przydatne linki:

  1. Strona ministerstwa Cyfryzacji dotycząca dostępności cyfrowej
  2. Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności”
  3. Szkolenia organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji
  4. Podręczniki i inne materiały dotyczące dostępności cyfrowej
  5. Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej