SLEEVEFACE– „ubierz się w książkę” Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy kreatywnych uczniów do udziału w konkursie na wykonanie ciekawego
i zaskakującego sleeveface.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

SLEEVEFACE– „ubierz się w książkę”

„Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki lub ubierz się w książkę, to zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana!

I Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele bibliotekarze: p. Elżbieta Gogłoza, p. Bożena Igras i p. Małgorzata Parcheta oraz p. Marzena Żywicka nauczyciel plastyki i wiedzy o kulturze.

II Cele konkursu:
a) popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki,
b) rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
c) zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby.

III Zasady konkursu:
1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas I i II XIX LO.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleevface.
3.Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni (szkoła, dom, ogród…itp) z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego lub własnego.
4.Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.
5.Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
6. Na konkurs należy zgłosić zdjęcie czarno – białe lub kolorowe o wymiarze A5 (148 mm x 210 mm) lub A4 (210mm x 297 mm).
7.Zdjęcie w wersji papierowej należy dostarczyć nauczycielowi- p. Marzenie Żywickiej lub nauczycielom bibliotekarzom do 16 marca 2020 r.
8.Zdjęcia powinny być opatrzone danymi: imię i nazwisko autora zdjęcia, klasa.
9.Zdjęcia muszą być samodzielne i nigdzie niepublikowane.
10.Oceny prac dokona Komisja w składzie: p Marzena Żywicka, p. Elżbieta Gogłoza, p. Bożena Igras, p. Małgorzata Parcheta.
11.Dla autorów najciekawszych prac Organizator ufundował nagrody i wyróżnienia.
12.Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece szkolnej.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1.Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.
2.Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria:
– zgodność z tematem
– oryginalność
– twórcze podejście do tematu
– walory artystyczno-wizualne
– jakość techniczna pracy
– dokładność dopasowania okładki do postaci.
3.Ogłoszenie wyników nastąpi 24.03.2020 r.
4.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).

Życzymy powodzenia
Organizatorzy konkursu