Faces of America

Zapraszamy uczniów XIX LO do udziału w Konkursie Językowym ‘Faces of America’. Konkurs jest ogłoszony przez Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Centrum Promocji UMCS. Etap szkolny polega na napisaniu pracy konkursowej w formie eseju (limit słów 250) na następujący temat: ‘New York – love it or hate it’. Pracę konkursową należy dostarczyć do nauczycieli języka angielskiego XIX LO do dnia 10 lutego 2020 roku. Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,konkurs-jezykowy-faces-of-america-,85809.chtm

Wyniki I etapu Konkursu Językowego ‘The Faces of America’

Decyzją Komisji Konkursowej do drugiego etapu

VI edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, który odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zakwalifikowały się:

1) drużyna Pani Małgorzaty Bieleń w składzie: Warda Wiktoria, Gawrył Rafał oraz Trumińska Agata, która uzyskała 29/30 punktów,

2) drużyna Pani Iwony Szymczyk w składzie: Świć Wiktoria, Małecka Iga, Szymczyk Leon z ilością 28/30 punktów.

Do konkursu zgłosiło się około 40 szkół z całej Polski. Poziom

merytoryczny nadesłanych prac był bardzo wysoki, dlatego decyzją Komisji Konkursowej do drugiego etapu zakwalifikowało się aż 15 drużyn, w tym aż dwie z XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie.