Faces of America

Zapraszamy uczniów XIX LO do udziału w Konkursie Językowym ‘Faces of America’. Konkurs jest ogłoszony przez Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Centrum Promocji UMCS. Etap szkolny polega na napisaniu pracy konkursowej w formie eseju (limit słów 250) na następujący temat: ‘New York – love it or hate it’. Pracę konkursową należy dostarczyć do nauczycieli języka angielskiego XIX LO do dnia 10 lutego 2020 roku. Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,konkurs-jezykowy-faces-of-america-,85809.chtm