MEMÓW NIE ODDAMY

16 września  w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki uczniowie klas 3N i 3O wzięli udział w wykładzie MEMÓW NIE ODDAMY! – o sieciowej popkulturze jako obywatelskim zasobie. Pan dr hab. Jakub Nowak (UMCS) przekonywał w bardzo ciekawy sposób, że memy to nie tylko zabawa i rozrywka, ale też forma mówienia o rzeczach istotnych i uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym.

Mgr Martyna Bieniek, lic. Jakub Janczura (KUL) w niezwykle zajmujący sposób zapoznawali nas na konkretnych przykładach  z analizą przekazów medialnych, a dokładniej ze sposobami w jaki media manipulują przekazywanymi informacjami. Zajęcia były podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

19 września klasa 1Mg wzięła udział w warsztatach: “Styl poznawczy a wybór dalszego kierunku kształcenia” prowadzonym przez p. dr Małgorzatę Sitarczyk  (WSEI). W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję poznać swój styl poznawczy oraz dopasować do niego preferencje dotyczące wyboru zawodu. Uczniowie sami dokonywali obliczeń i interpretacji uzyskanych wyników diagnozy psychologicznej.