Dla kandydata po szkole podstawowej

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów

dla absolwentów szkół podstawowych proponuje następujące klasy:

Propozycja dla kandydata po szkole podstawowej


Klasa 1Kp
– KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA 

Jeżeli:
interesują Cię nauki ścisłe, chcesz poznać zasady, dzięki którym  będziesz nie tylko użytkownikiem osiągnięć techniki, lecz także twórcą – innowatorem i wynalazcą – wybierz klasę matematyczno-fizyczną!
Tu  poszerzysz wiedzę i rozwiniesz posiadane już umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych.
Klasa matematyczno-fizyczna przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich takich jak: matematyka, fizyka, mechanika, elektronika, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura, informatyka, inżynieria materiałowa.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

KLASA 1Op – KLASA  MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
Jeżeli:
chcesz rozwijać zainteresowania z dziedziny matematyki i geografii, jesteś dociekliwy, poszukujący szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie społeczno-politycznym, jak i ekonomiczno – gospodarczym oraz kulturowym, wybierz klasę matematyczno-geograficzną!
Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, logistyka, turystyka, matematyka, geografia.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka,  geografia,  język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 

Klasa 1Lp – KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Jeżeli:
interesujesz się problematyką prozdrowotną, tematem ochrony środowiska, zasadami funkcjonowania organizmów, chcesz pomagać innym ludziom i pracować na rzecz ochrony środowiska – klasa biologiczno-chemiczna jest właśnie dla Ciebie!
Tu zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu biologii i chemii, nauczysz się rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia własnego, innych oraz dla środowiska, rozwiniesz umiejętność podejmowania działań profilaktycznych.
Klasa biologiczno-chemiczna przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: biologia, chemia, medycyna, stomatologia, farmacja, technologia chemiczna, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, dietetyka, gastronomia czy odnowa biologiczna.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

 

Klasa 1Pp – KLASA BIOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA
Jeżeli:

chcesz poznać mechanizmy funkcjonowania przyrody, być świadomym podróżnikiem i odkrywcą – wybierz klasę biologiczno-geograficzną!
W klasie biologiczno-geograficznej zapoznasz się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk przyrodniczych, poznasz geografię Polski i świata, nauczysz się przewidywać skutki ingerencji człowieka w środowisko.

W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na kierunkach takich jak np.: biologia, geografia, biologia środowiskowa, geografia fizyczna, meteorologia, ochrona środowiska.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz instytucjami oferującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 

KLASA 1Np – KLASA HUMANISTYCZNA Z HISTORIĄ
Jeżeli:
poszukujesz wiedzy w zakresie edukacji polonistycznej, dziennikarskiej, historycznej i prawniczej, pragniesz rozwijać swoje humanistyczne pasje, poszerzać wiedzę o prawie, dziejach ustrojów, historii oraz literaturze polskiej i światowej – ta klasa jest dla Ciebie!
Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach takich jak: prawo, historia, politologia, dziennikarstwo lub stosunki międzynarodowe.
Weźmiesz udział w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych UMCS i KUL. Będziesz miał również możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski, historia, język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Klasa 1Mp – KLASA HUMANISTYCZNA Z WOS
Jeżeli:
interesujesz się tematyką dziennikarską, literaturą, sztuką, lubisz film, teatr – wybierz klasę humanistyczną z wos.
W klasie tej zapoznasz się z tajnikami literatury i procesu twórczego, poznasz zasady funkcjonowania społeczeństw, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury i sztuki, ale także analizy procesów zachodzących w społeczeństwie. Dostrzeżesz również wielość i rolę mediów we współczesnym świecie.
Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach takich jak: filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, public relations. Dodatkowo weźmiesz udział w zajęciach o charakterze sesji naukowych, warsztatów i projektów.
W ciągu roku szkolnego będziesz mógł uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach pod kierunkiem pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – zarówno w szkole jak i na Uniwersytecie. Będziesz miał również możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, wos, język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum im. J. Czechowicza

Zasady rekrutacji znajdziesz tutaj (link do rozporządzenia):

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/1

Dla kandydata (link do logowania):

https://lubelszczyzna-posp.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Wybierz XIX-stkę!!! To dobra i przyjazna szkoła!!!.