Dla kandydata po gimnazjum

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów

dla absolwentów gimnazjów proponuje następujące klasy:

Propozycja dla kandydata po gimnazjum


Klasa 1Lg – KLASA MEDYCZNA 

Jeżeli:
– interesujesz się problematyką prozdrowotną, zasadami funkcjonowania organizmów, chcesz pomagać innym, a swoją przyszłość zawodową widzisz w szeroko pojętej branży medycznej  – klasa medyczna jest właśnie dla Ciebie!
Tu zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu biologii i chemii, nauczysz się rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia własnego i innych, rozwiniesz umiejętność podejmowania działań profilaktycznych, a na zajęciach z ratownictwa medycznego zdobędziesz praktyczne umiejętności ratujące życie.
Klasa medyczna przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, dietetyka, gastronomia czy odnowa biologiczna.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Przedmioty dodatkowe:
podstawy ratownictwa medycznego

Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

 

Klasa 1Mg – KLASA MEDIALNO-ARTYSTYCZNA
Jeżeli:
– interesujesz się tematyką dziennikarską, literaturą, sztuką, lubisz film, teatr – wybierz klasę medialno-artystyczną!
W klasie tej zapoznasz się z tajnikami literatury i procesu twórczego, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury i sztuki, dostrzeżesz również wielość i rolę mediów we współczesnym świecie.
Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach  takich jak: filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, public relations. Dodatkowo weźmiesz udział w zajęciach o charakterze sesji naukowych, warsztatów i projektów.
W ciągu roku szkolnego będziesz mógł uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach pod kierunkiem pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – zarówno w szkole, jak i na Uniwersytecie. Będziesz miał również możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty dodatkowe: media i sztuka
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

KLASA 1Ng – KLASA DZIENNIKARSKO – PRAWNICZA
Jeżeli:
– poszukujesz wiedzy w zakresie edukacji polonistycznej, dziennikarskiej, historycznej i prawniczej, pragniesz rozwijać swoje humanistyczne pasje, poszerzać wiedzę o prawie, dziejach ustrojów, historii oraz literaturze polskiej i angielskiej – ta klasa jest dla Ciebie!
Nauka w tej klasie umożliwia w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach: prawo, historia, politologia, dziennikarstwo lub stosunki międzynarodowe.
Weźmiesz udział w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych UMCS i KUL. Będziesz miał również możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, język angielski
Przedmioty dodatkowe: podstawy prawa europejskiego
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski


KLASA 1Og – KLASA  MENEDŻERSKA
Jeżeli:
– chcesz rozwijać zainteresowania z dziedziny matematyki i geografii, jesteś dociekliwy, poszukujący szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie społeczno-politycznym, jak i ekonomiczno – gospodarczym oraz kulturowym, wybierz klasę menedżerską!
Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, logistyka, turystyka, geografia.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka,  geografia,  język angielski
Przedmioty dodatkowe: ekonomia w praktyce,  elementy języka angielskiego biznesowego

Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

Klasa 1Pg – KLASA PSYCHOLOGICZNA
Jeżeli:

–  chcesz nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem – wybierz klasę psychologiczną!
W klasie psychologicznej zapoznasz się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych m.in. pedagogiki i socjologii oraz weźmiesz udział w cyklu zajęć warsztatowych z zakresu podstaw psychologii.
W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na kierunkach, takich jak np.: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia. Klasa ta umożliwi też podjęcie pracy jako pracownik socjalny.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski
Przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii
Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski

Zasady rekrutacji znajdziesz tutaj (link do rozporządzenia):

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

Dla kandydata (link do logowania):

https://lubelszczyzna-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

Wybierz XIX-stkę!!! To dobra i przyjazna szkoła!!!.