KLASA 1Np – KLASA HUMANISTYCZNA Z HISTORIĄ

Jeżeli: poszukujesz wiedzy w zakresie edukacji polonistycznej, dziennikarskiej, historycznej i prawniczej, pragniesz rozwijać swoje humanistyczne pasje, poszerzać wiedzę o prawie, dziejach ustrojów, historii oraz literaturze polskiej i światowej – ta klasa jest dla Ciebie! Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach takich jak: prawo, historia, politologia, dziennikarstwo lub stosunki międzynarodowe. Weźmiesz udział w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych UMCS i KUL. Będziesz miał również możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język rosyjski Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim