KLASA 1MN – KLASA PRAWNICZA

Jeżeli poszukujesz wiedzy w zakresie edukacji polonistycznej, dziennikarskiej, historycznej i prawniczej, pragniesz rozwijać swoje humanistyczne pasje, poszerzać wiedzę o prawie, dziejach ustrojów, historii oraz literaturze polskiej i angielskiej – ta klasa jest dla Ciebie! Jesteś dociekliwy, poszukujący szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie społeczno-politycznym, jak i ekonomiczno – gospodarczym oraz kulturowym, wybierz klasę prawniczą.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem w przyszłości studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) oraz prawniczych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii, stosunków międzynarodowych, logistyki, turystyki a także pracą w instytucjach państwowych, samorządowych, pozarządowych, sądowniczych, to klasa prawnicza jest dla Ciebie.

Weźmiesz udział w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych UMCS i KUL. Będziesz miał również możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru:

1M– geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

1N– język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski


Drugi język obcy do wyboru:
język niemiecki, język rosyjski


Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Muzeum im. J. Czechowicza.

Zapraszamy do obejrzenia …