Klasa 1Mg – KLASA MEDIALNO-ARTYSTYCZNA

Jeżeli: – interesujesz się tematyką dziennikarską, literaturą, sztuką, lubisz film, teatr – wybierz klasę medialno-artystyczną! W klasie tej zapoznasz się z tajnikami literatury i procesu twórczego, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury i sztuki, dostrzeżesz również wielość i rolę mediów we współczesnym świecie. Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach takich jak: filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, public relations. Dodatkowo weźmiesz udział w zajęciach o charakterze sesji naukowych, warsztatów i projektów. W ciągu roku szkolnego będziesz mógł uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach pod kierunkiem pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – zarówno w szkole, jak i na Uniwersytecie. Będziesz miał również możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Przedmioty dodatkowe: media i sztuka Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język rosyjski